Χρόνος Υλοποίησης Ιστοσελίδων

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως την έκταση της ιστοσελίδας, την ποιότητα και βαθμό δυσκολίας του δημιουργικού, την περίοδο δοκιμών, την συγκέντρωση κειμένων και φωτογραφιών, και άλλες πολλές.

Συνήθως δεν ξεπερνάει τον 1 μήνα και σε σπάνιες περιπτώσεις τους 2-3 μήνες εάν περιλαμβάνονται εκτεταμένες δοκιμές.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων εάν ο πελάτης έχει συγκεντρώσει το υλικό που θέλει να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα ή το eshop, ο χρόνος υλοποίησης συνήθως είναι 20 μέρες.